Osapuolet

Omistaja/varaustenhallinta

Kettumäen kansanpuisto ry 
Kotiseututie 10
45700 Kuusankoski 
+358 45 690 0919 
kettumaenkansanpuisto@gmail.com 
Y-tunnus: 2755000-2 

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Kettumäen kansanpuisto ry:n Internetpalveluissa.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Kettumäen kansanpuisto ry ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kettumäen kansanpuisto ry:een tilanteen korjaamiseksi.
 • Kettumäen kansanpuisto ry ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kettumäen kansanpuisto ry on saanut tiedon peruutuksesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa 
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 14 vrk tai enemmän, peritään varauksesta peruutuskulut. Peruutuskulujen suuruus on 10€.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14vrk, mutta vähintään 48h, peritään 50% kohteen käyttökorvauksesta. 
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 48h, peritään koko käyttökorvaus.
  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko käyttökorvaus riippumatta peruutusajankohdasta.
 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:
  • Siirto voidaan tehdä vain kerran.
  • Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 48 tuntia ennen alkuperäisen varauksen alkua.
  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko käyttökorvaus riippumatta peruutusajankohdasta.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Kettumäen kansanpuisto ry irtisanoa varaussopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen varanneelle asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa käyttökorvaus kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta varaussopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • Maksuvahvistuksessa asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta ja sen noudosta.
 • Kohteen avain on avainkaapissa maksuvahvistuksessa määritellyssä paikassa.
 • Asiakkaalle lähetetään ennen varauksen alkamista PIN-koodin sisältävä tekstiviesti asiakkaan varausprosessissa antamaan matkapuhelinnumeroon. PIN-koodilla avataan varatun kohteen avainkaappi.
 • PIN-koodi luovutetaan vain maksetuille voimassa oleville varauksille. Koodia ei saa luovuttaa ulkopuolisille.
 • Asiakas palauttaa kohteen avaimet saamiensa ohjeiden mukaan. Oletuksena avain palautetaan varauksen päättyessä samaan avainkaappiin, josta se noudettiin varauksen alkaessa.
 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 50 €.
 • Kettumäen kansanpuisto ry:llä on oikeus periä vähintään 50 € korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa
 • Asiakkaalla on varausaikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle. 
 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta varausaikana ja sen päätyttyä.
 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä.
 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoamatta, laskuttaa Kettumäen kansanpuisto ry kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti kuitenkin vähintään 50 €.
 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.
 • Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja kohteessa ellei kohdekuvauksessa ole toisin mainittu.

 Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan Kettumäen kansanpuisto ry:lle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.
 • Kettumäen kansanpuisto ry ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa varausajan päättymisestä kirjallisesti.
 • Kettumäen kansanpuisto ry pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja Kettumäen kansanpuisto ry eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Maksuehdot

 • Kettumäen kansanpuisto ry soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Kettumäen kansanpuisto ry ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen laskulla (Yrityksille ja yhteisöille)
  • Lasku on vain yritysten ja yhteisöjen käyttöön.
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.
  • Mikäli varattavan kohteen tai tuotteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus poistuu ja kohde palautuu takaisin kauppaan.
 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kettumäen kansanpuisto ry ei käsittele tilausta.

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat eivät ole arvonlisäverollisia. Kettumäen kansanpuisto ry ei ole arvonlisäverovelvollinen.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Kettumäen kansanpuisto ry:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Luotu: 1.3.2019